Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Grafik Tasarımı

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık,tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir.

  • Kurumsal kimlik (Logo, Antedli, Zarf, Kartvizit, Fatura, Dosya, Promosyon ürünleri; ( Otokoku, Pad, Magnet, Kalem, Bardak))Tasarımı
  • Web Tasarımı (Arayüz Tasarımı)
  • Stand Tasarımı
  • Ambalaj Tasarımı
  • Afiş, Bilboard, Branda, Pano
  • İllüstrasyon
  • Tipografi

Grafik Tasarım